Pogoji sodelovanja

1) Kategorije prebivalcev Kreativnice

Redni člani: Kreativnica je v prvi vrsti namenjena osebam, ki vstopajo v podjetniški svet. Prednost pri sprejemu imajo nova tehnološko ali drugače inovativna podjetja ali podjetja v nastajanju, ki razvijajo lastno podjetniško idejo.

Coworking člani: prostore izjemoma oddajamo tudi drugim osebam, predvsem če več prostorov ni zasedenih ali če dejavnost teh oseb ocenimo kot koristno za podporo redni dejavnosti Kreativnice. V primeru coworkinga se obračuna mesečna najemnina, ki je določena v ceniku. Cenik je dostopen na sedežu podjetja Intera, Osojnikova 3, Ptuj.

2) Sodelovanje članov in Kreativnice je omejeno na 6 mesecev. Po izteku tega obdobja se lahko sklene nov dogovor o sodelovanju – odvisno od napredka pri razvoju ideje, preteklega sodelovanja in čakalne liste novih potencialnih članov.

3) Kreativnica lahko kadarkoli prekine sodelovanje s članom, če ugotovimo, da član s svojim delovanjem:

 • škodi ugledu Kreativnice,
 • moti druge člane,
 • se ne drži internih pravil,
 • Kreativnice ne uporablja za namene razvoja poslovne ideje ali coworkinga,
 • ne poravnava vnaprej dogovorjenih stroškov (npr. v primeru coworkinga),
 • namerno uničuje opremo in/ali ne poravna stroškov za odpravo škode.

4) Vsak član je sam odgovoren za vso svojo lastnino. Kreativnica v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli zlorabo, krajo ali uničenje lastnine članov.

5) O vstopu novih članov odločata ustanovitelja Kreativnice, podjetji Intera in Databox.

Paketa

Redni član (razvoj lastne poslovne ideje, novoustanovljeno podjetje ali podjetje v nastajanju):
 • uporaba delovnega mesta (miza, stol, elektrika),
 • internet,
 • souporaba skupne opreme (tiskalnik, table, projektor, platno),
 • možnost uporabe računalnika in monitorja,
 • souporaba sobe za sestanke,
 • souporaba mize za namizni tenis in ročnega nogometa,
 • možnosti mentorskega svetovanja,
 • BREZPLAČNO članstvo.

Coworking član (že utečeno podjetje ali s.p.):
 • uporaba delovnega mesta (miza, stol, elektrika),
 • internet,
 • souporaba skupne opreme (tiskalnik, table, projektor, platno),
 • možnost uporabe računalnika in monitorja,
 • souporaba sobe za sestanke,
 • souporaba mize za namizni tenis in ročnega nogometa,
 • CENA: 50 € + DDV / mesec.